\includegraphics{rysunek7.eps}
$\textstyle \parbox{2.9in}{ \center \begin{huge}Sun Tzu
 \end{huge}}$

$\textstyle \parbox{2.9in}{ \begin{Huge}\textbf{SZTUKA WOJNY}
 \end{Huge} \par \center\textit{czyli} \par \textsc{Trzynaście
 rozdziałów}}$
\includegraphics{rysunek0.eps}
SUN TZU: Sztuka Wojny. [Tyt. oryg. Bing Fa], wyd. popr., rozsz.
Opracowanie graficzne, skład I1i korekta: Jarosław Paterczyk e-mail: japater@wp.pl
Chiński tekst źródłowy oraz tłumaczenia na j. angielski:
http://zhongwen.com/bingfa.htm